Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

 • 29 oktober 2025
 • Wet en regelgeving
 • Marja Dijkstra

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet Meer zekerheid Flexwerkers gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de zekerheid en rechten van flexwerkers, terwijl tegelijkertijd enkele vormen van flexibiliteit worden beperkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet zal worden ingevoerd. De belangrijkste punten hebben wij alvast samengevat.

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

Oproepcontracten

 • De nulurencontracten worden afgeschaft.
 • Er worden (vaste en tijdelijke) basiscontracten ingevoerd met een minimumaantal uren waarvoor werkenden moeten worden ingeroosterd en betaald.
 • Er wordt een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid, maximaal 30 procent van het afgesproken aantal uren. Buiten deze uren is er geen verplichting om te werken.

Om werkgevers te stimuleren mensen met een basiscontract te laten doorstromen naar een vast contract, is het voornemen om het contract voor onbepaalde tijd onder de lage WW-premie te brengen. Werkgevers zijn dan minder kwijt aan premies.

Tijdelijke contracten

 • Werknemers hebben na drie jaar of na drie aaneengesloten tijdelijke contracten recht op een vast contract bij dezelfde werkgever.
 • Als dit niet gebeurt, geldt er een tussenpoos van vijf jaar voordat een werkgever opnieuw iemand  tijdelijk in dienst kan nemen. Nu mag dat nog na zes maanden ‘pauze’. De termijn van vijf jaar geldt straks ook voor uitzendkrachten.

Uitzendkrachten

 • Uitzendkrachten moeten ten minste hetzelfde verdienen als werknemers bij de inlener voor hetzelfde werk en gelijkwaardig worden behandeld, inclusief financieel gelijkwaardige overige voorwaarden, zoals pensioen.
 • De uitzendfasen worden verkort: fase A gaat van 78 weken naar 52 weken (dat staat nu al in de ABU-cao, maar komt nu ook in de wet) en fase B gaat van zes contracten in vier jaar naar zes contracten twee jaar. Na deze periode moet de uitzendkracht een vast contract krijgen bij het uitzendbureau.

Uitzonderingen

 • Scholieren en studenten kunnen op oproepbasis blijven werken. 
 • Voor scholieren van 18 jaar en ouder en studenten met een bijbaan geldt een korte onderbrekingstermijn van zes maanden.
 • Seizoensarbeid behoudt een uitzondering met een mogelijke onderbrekingstermijn van drie maanden voor functies die maximaal negen maanden per jaar kunnen worden uitgeoefend.

Auteur

Marja Dijkstra

B2B-marketeer

Marja Dijkstra werkt sinds 2007 als B2B-marketeer bij MF. Zij schrijft onder andere artikelen voor mf.nl.

Lees onze andere nieuwsberichten

Wet en regelgeving

Wet voor meer zekerheid flexmedewerkers

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wet Meer zekerheid Flexwerkers gepubliceerd. Dit wetsvoorstel bevat verschillende maatregelen die gericht zijn op het vergroten van de zekerheid en rechten van flexwerkers, terwijl tegelijkertijd enkele vormen van flexibiliteit worden beperkt. De verwachting is dat in de loop van 2024 de wet zal worden ingevoerd. De belangrijkste punten hebben wij alvast samengevat.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Sterke groei aantal jonge zzp'ers in 2022

In 2022 nam het aantal zzp’ers met 13% toe tot 1,2 miljoen. In de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar was de groei maar liefst 41%. In het vierde kwartaal van 2022 hadden 82.000 jongeren een hoofdbaan als zelfstandige zonder personeel.
Lees meer

Algemeen

Economie gekrompen in eerste kwartaal 2023

Volgens de tweede berekening van het CBS is de economie in het eerste kwartaal van 2023 met 0,3% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een grotere onttrekking uit de voorraden.
Lees meer

Arbeidsmarkt

1,6 miljoen nieuwe vacatures in 2022

In 2022 waren er in Nederland 1,6 miljoen nieuwe vacatures. Dit is het hoogste aantal sinds het begin van de meting in 1997. Vooral in bedrijfseconomische en administratieve beroepen was meer vraag naar nieuwe medewerkers. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Ziekteverzuim lager in eerste kwartaal in 2023

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid lag in het eerste kwartaal van 2023 met 5,7% lager dan dezelfde periode in 2022. In het eerste kwartaal van 2022 was het verzuim 6,3%. Dat wil zeggen dat van de 1.000 te werken dagen 63 werden verzuimd wegens ziekte.
Lees meer

Arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt blijft stabiel

Uit de meest recente cijfers van het CBS blijkt dat de krapte op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2023 ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Het aantal openstaande vacatures bleef met 437.000 op hetzelfde hoge niveau als aan het einde van het vierde kwartaal van 2022.
Lees meer