• Over ons
  • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
MVO-beleid

MVO-beleid

Bij MF, onderdeel van de Abiant Holding, hebben we maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid hoog op de agenda staan. Wij willen duurzaam uitzenden. Met andere woorden, we willen duurzaam, maatschappelijk verantwoord en commercieel aantrekkelijk werken om waarde te creëren voor al onze stakeholders.

Duurzaam uitzenden

Duurzaam uitzenden betekent dat we verantwoordelijkheid nemen voor wie we zijn en de manier waarop we werken. En dit begint voor ons bij aandacht. Aandacht voor al onze medewerkers, de manier waarop we werken, voor onze opdrachtgevers, voor onze leefomgeving en voor de maatschappij. Daarom hebben we een ambitieus MVO-beleid opgesteld.

Pijlers MVO-beleid

Pijlers MVO-beleid

De drie pijlers die wij als basis zien voor duurzaam uitzenden, sluiten ook aan op deze duurzame ontwikkelingsdoelen. Deze pijlers zijn:

  • Duurzame inzetbaarheid
  • Klimaatneutraal ondernemen
  • Samenwerken in de regio

Duurzame inzetbaarheid

Wij willen al onze medewerkers en opdrachtgevers kennen, zien en horen. We willen weten wat hen drijft, welke dromen ze hebben en welke uitdagingen ze willen vervullen. Daarbij leggen wij vooral de focus op de aandacht voor onze medewerkers – zo laten wij duurzaam talent groeien – en willen we een lerende organisatie zijn met vitale medewerkers.

Klimaatneutraal ondernemen 

Wij vinden het logisch dat wij ruime aandacht hebben voor hoe om te gaan met het milieu en onze impact op onze leefomgeving. Deze vanzelfsprekendheid komt voort uit onze roots als boerencoöperatie. Het is voor ons dus niet een vraagstuk óf we dit op een zo duurzaam mogelijke manier willen doen, maar hoé we het voor elkaar krijgen in een tempo dat verantwoord, reëel en realiseerbaar is. Wij hebben ons ten doel gesteld om in 2030 klimaatneutraal te werken. Om dit te bereiken zetten we in op het verlagen van de CO2-uitstoot van onze kantoorpanden, wagenpark en inkoop.

Samenwerken in de regio

Abiant is de grootste uitzender van de noordelijke regio. Daar zijn wij trots op en werken wij iedere dag hard voor. In onze regio hebben wij een uitgebreid en stabiel netwerk en zijn wij goed geworteld in de gemeenschap. Maar wij kunnen het niet alleen. Wij zijn onderdeel van een groter geheel, van een netwerk, van een gemeenschap en van een economisch bestel. Wij spannen ons actief in om met onze stakeholders netwerken te bouwen waarin wij samenwerken aan de uitdagingen waar wij met z’n allen voor staan.

Om samen te werken aan een betere leefomgeving, voor nu én voor in de toekomst.

Duurzaamheidsdoelen

Wij willen ons meten met internationale standaarden en onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de Sustainable Development Goals, (SDG’s) die door de Verenigde Naties in 2015 zijn vastgesteld. De SDG’s hebben ten doel om een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hiervoor zijn 17 duurzame ontwikkelingsdoelen opgesteld, die de wereld tot een betere plek in 2030 moet maken.

Wij hebben in kaart gebracht aan welke SDG’s wij een bijdrage willen leveren en welke het beste bij ons passen. Voor dit moment leggen we de nadruk op de volgende drie duurzaamheidsdoelen:

  • waardig werk en economische groei
  • klimaatactie
  • partnerschap om doelstellingen te bereiken