Wat voor werk mag ik doen op welke leeftijd?

Als je jonger dan 18 jaar bent mag je niet zo maar vakantiewerk doen. Daarom hebben wij per leeftijdscategorie een overzicht voor je gemaakt met het werk wat je wel mag doen en hoe lang je mag werken.

Als je 13 of 14 jaar bent, dan mag je:

 • Klusjes rond het huis/in de buurt (bijvoorbeeld: oppassen of de auto wassen) doen.
 • Licht niet-industrieel werk, bijvoorbeeld: vakken vullen, inpakken, groente en fruit plukken en reclamedrukwerk bezorgen.
 • Meehelpen in de winkel en/of het bedrijf van je ouders als deze onderdeel is van het huis waarin je woont.
 • Werken in de recreatie, bijvoorbeeld op een camping, een pretpark of in een speeltuin.

Wel moet er steeds iemand in de buurt aanwezig zijn die leiding geeft. Deze werkzaamheden mogen alleen in de vakanties worden gedaan en maximaal 7 uur per dag. Tijdens de vakantie mag je maximaal 4 weken werken, waarvan 3 weken aaneengesloten. Je werkweek mag maximaal 5 dagen/ 35 uren zijn.

Als je 15 jaar bent, mag je:

 • In een winkel werken, bijvoorbeeld vakken vullen in de supermarkt, schoonmaken of klanten helpen in een kledingzaak.
 • Werken in de landbouw, bijvoorbeeld groenten en fruit plukken, kleine dieren voeren of helpen met lichte oogstwerkzaamheden.
 • In de horeca werken. Je mag mensen bedienen in een restaurant, café, snackbar of kantine, als er maar geen alcohol wordt geschonken. 
 • Werken in de recreatie, bijvoorbeeld op een camping, een pretpark of in een speeltuin.

Je mag in de vakantie maximaal 8 uur per dag en 5 dagen per week werken. In uitzonderingsgevallen mag je ook op zondag werken. Je mag maximaal 6 weken in de vakantie werken, waarvan maximaal 4 weken aaneengesloten. 

Als je 16 of 17 jaar bent, mag je:

Als je 16 of 17 jaar bent mag je verschillende soorten werk doen, maar geen risicovol werk dat een groot gevaar kan opleveren voor je veiligheid en gezondheid. Je werk mag er nooit voor zorgen dat je daardoor niet naar school kan. Onder gevaarlijk werk (dat je dus niet mag doen) vallen bijvoorbeeld:

 • Werken met giftige stoffen 
 • Werken in een lawaaiige omgeving

Dit soort werk mag je wel uitvoeren als er genoeg en deskundig toezicht is van een volwassene:

 • Werk aan de lopende band of aan een machine;
 • werk waarbij gevaar voor instorting bestaat;
 • werken in de buurt van hoogspanningsleidingen;
 • werken met stoffen die kunnen ontploffen, irriterend of bijtend zijn;
 • werken met stoffen waarvan op de verpakking staat dat de stof schadelijk is;
 • werken met artikelen die kunnen ontploffen, zoals vuurwerk;
 • het besturen van een trekker en het aan- of afkoppelen van aanhangwagens of werktuigen;
 • werken in een slachthuis.

Je mag in de vakantie maximaal 9 uur per dag werken en maximaal 45 uur per week. Over een periode van 4 weken mag je gemiddeld maar 40 uur per week werken. Je mag alleen op zondag werken als de aard van het werk en de omstandigheden in het bedrijf het nodig maken om op zondag te werken en als je toestemt om op zondag te werken.

Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar geldt dat je niet ’s nachts mag werken en dat je geen overuren mag maken.

Onze vakantiebanen

Wil je weten welke vakantiebanen we op dit moment voor je open hebben staan? Check je ze hier.