Welkom bij het klanttevredenheidsonderzoek van MF

Tijdens het onderzoek stellen wij u in totaal uit 13 vragen over vier onderwerpen:

  1. Samenwerking algemeen
  2. Samenwerking met de vestiging
  3. Inzet van de uitzendkrachten
  4. Kwaliteit informatieverstrekking en tariefstelling

De onderwerpen komen op 4 verschillende pagina's aan bod. Het beantwoorden van de vragen zal circa 10 minuten in beslag nemen.

Samenwerking algemeen

Hieronder treft u een zevental vragen die betrekking hebben op uw samenwerking met MF Uitzendbureau in het algemeen.

Wat zijn de voornaamste redenen dat u zaken doet met MF Uitzendbureau? Zet in volgorde van belangrijkheid: 1=meest belangrijke reden en 6=minst belangrijke reden (max. 6 antwoorden mogelijk)